社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 避難者生活支援・相談センター

Boluntaryong tagahatid ng pahayagan sa tahanan Takashima City, Shiga Prefecture Social Welfare Council (Konseho ng Kapakanang Panlipunan ng Siyudad ng Takashima, Prepektura ng Shiga)

2011/07/12
 

▲Mag-asawang Ginoong at Ginang Aoyama na nakatira sa munisipal na pabahay ng Siyudad nang Takashima(Tomioka machi)
“Ang regular na pagbasa ng impormasyon ng aming lugar ay talagang nakakatulong” kaya malugod na aming tinatanggap.

Ang “Boluntaryong tagahatid ng pahayagan sa tahanan” ay, nagsimula sa damdaming gustong maipabasa nang dahan-dahan ang mga lokal na pahayagan sa lahat nang taong nakalikas sa Siyudad nang Takashima, para maipaabot ang kahit maliit na bagay na hindi alam tungkol sa mga pagbabagong nangyayari sa lugar nang Tohoku. Ang Takashima City Social Welfare Council (Konseho ng Kapakanang Panlipunan ng Siyudad nang Takashima) ay ginastusan ng Red Feather Community Chest para maipaabot ang lokal na pahayagan ng Fukushima at Miyagi sa mga mamamayan dito, at ang magiging tagahatid ay ang mga boluntaryong galing sa loob ng Siyudad nang Takashima. “pasensiya na sa paghahatid” at hindi man lang dinaramdam ng mga kasaping nagbuboluntaryo ang mga pasanin, at dahan-dahang ipinagpapatuloy ang pag-uugnay ng Siyudad ng Takashima at lugar nang kalamidad.

この記事が気に入ったら
いいね!しよう