社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 避難者生活支援・相談センター

Ginoong Antoni Slodkowski

2011/10/17
 

Tanggapan ng Patnugot ng Reuters Reporter
Ginoong Antoni Slodkowski
(Nakatira sa Tokyo・Galing sa Poland)

Pagkatapos ng lindol, ako na pumunta sa perepaktura upang tignan ang katayuan para ibalita, nagulat ako dahil sa dalawang bagay. Ang isa rito ay ang prangka at lantad na pagharap ng mga tao sa mga dayuhang reporters. Kahit na ang nakaranas ng mahirap na karanasang tao ay magalang na ipinaliwanag ang kanilang nararamdaman. [Nag-aalala ako sa kalusugan ng mga bata, hindi ako nagtitiwala sa pamahalaan], [Ang media ng Japan ay hindi binabalita ang aming mga suliranin] na kinakausap kami at namalayan ko na kami ay hindi lamang upang mag-report tungkol sa problema ng nuclear power stations, kami ay ang kinakailangang tagapakinig sa mga suliranin at maaaring magbigay ng payong [maaaring mapagkakatiwalaang tao]. Ang ika-2 ay na kahit na kalahating taon na ang lumipas mula noong lindol, ang kalagayan ay walang pagbabago at lumalala. Ang pag-aayos at pagtanggal ng mga galakta ay ang umpisa ng pagpanumbalik sa dating katayuan ngunit ang pagbigay suporta sa kalusugan ng kaisipan, ang pagpapalakas ng kaugnayan ng mga tao sa lugar, ang pagbigay suporta sa paghahanap ng trabaho ay kasing halaga din na siyang malakas kong naramdaman sa ilang beses kong pagkuha ng mga bagay upang i-report. Ang tuluyang pagpapakita ng kinakailangang halos nakalimutang [malambot na mukha] upang mailagay sa katayuang [maaaring mapagkatiwalaang tao] ay nararapat gawin, hindi tulad ng media sa loob ng bansa, ito sa palagay ko ang mahalaga na papel ng media ng ibang bansa.

この記事が気に入ったら
いいね!しよう