社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 避難者生活支援・相談センター

Linathala na tin ang [Magenedo IITATE!! Limbag Kawara] na nag-uugnay ng mga puso ng mga mamamayan.

2011/10/17
 


Malapit nang gagawin ang librong listahan ng mga telepono.

Nilimbag rin ang pahayagan ng impormasyong [Magenedo IITATE!! Limbag Kawara] na inaasahang magiging isang maaasahang sanggunian hindi lamang para maipaabot sa maraming tao ang mga aktibidades na ginagawa, sabay na rin na ipaabot ang mga nasa kaisipan at mga impormasyong kailangan. Sa unang limbag (Oktubre 1 nilathala) nakalagay ang mga impormasyon sa mga aktibidades mula noong Abril, ang mga galing sa buong bansa na mga salita upang magbigay ng lakas ng loob (isang bahagi), ang pagbigay-alam ng paggawa ng librong listahan ng mga telepono na mag-uugnay sa mga mamamayan, atbp.

●Maaaring mapagtanungan●
Ang departamento ng Patnugot ng Magenedo IITATE!! Limbag Kawara
Watanabe Fujio 090-7568-7392
8-17 Nagadan, Matsukawa-machi, Fukushima City 960-1241

この記事が気に入ったら
いいね!しよう