社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 避難者生活支援・相談センター

Tulong na serbisyong pang-transportasyon para sa mga biktima ng sakuna na nahihirapan sa pagbiyahe.

2011/07/04
 

▲Si Ginoong Torii na sa pamamagitan ng NPO J-Net ay tuluyang tumutulong kasama ang mga nagtipong mga kasama, sa paghatid-sundo ng mga tao sa pamimili, paglalaba, paliligo at pagpunta sa mga pagamutan. Ang kanyang mga natulungang mga tao hanggang Hunyo 18 ay umabot na ng 460 tao.

Si Ginoong Torii, Mitsugu ng Hyogo Prefecture Transport Service Network, ay tuluyang nagbibigay tulong sa pagbigay ng serbisyong pagbabiyahe sa mga biktima ng sakunang nahihirapang magbiyahe mula noong umpisa ng Abril. Palipat-lipat na ginagawa ni Ginoong Torii na sentro ng kanyang serebisyo ang Tamura City at Iwaki City. Habang may nangangailangan ng kanyang serbisyo, nais niyang ipagpatulog ang serbisyong pagbabiyahe sa mga mamamayan ng Namie-machi na sumisilong sa ikalawang shelter sa loob ng Nihonmatsu City. [Ang kinaroroonan ng mga suki ng serbisyong pagbabiyahe na nasa Nodyi Onsen ay mga isang oras ang layo mula sa kinaroroonan ng pansamantalang munisipyo ng Namie-machi na nasa loob ng Nihonmatsu City. Ang pag-uusap sa loob ng bus ay isang kasayahang inaasahan din nila kaya habang makakaya nais kong ituloy ito.] Pagkatapos nito, ililipat niya ang kanyang sentro sa Tamura City at itatag ang serbisyong pagbabiyahe, at saka siya uuwi. [Natulungan at naturuan tayo noong panahon ng malaking lindol sa Hanshin kaya nagagawa ngayon ito. Toka naman natin na tumulong at magturo.]

▲Ang mga mamamayan ng Namie-machi na sumasakay sa bus mula sa kanilang kinaroroonang ikalawang shelter sa Nodi Onsenこの記事が気に入ったら
いいね!しよう