社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 避難者生活支援・相談センター

Para sa lahat ng dayuhan at sa lahat ng mga may kaugnayan sa pagsuporta sa kanila

2012/02/20
 

Para sa kapakanan ng mga dayuhang naninirahan sa loob ng Prepektura ng Fukushima ang Fukushima International Association, nagbibigay ng iba’t-ibang konsultasyong serbisyo sa pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan nang telepono at e-mail na nakalaan para sa sebisyong ito. Ang mga wika ay Ingles, Tsino, Filipino (Tagalog), Koreano, at Portugal. May sistema ng pagsasalin na (trio phone) na makakapag-usap sa pamamagitan ng telepono ang tatlong tao ng sabay, maaaring magamit sa mga administratibong opisina kapag telepono ang ginamit sa oras ng pakikipag-ugnayan. Ang homepage ay naghahatid ng mga makakatulong na impormasyon kapag dumating ang oras nang kalamidad.

At ang tungkol sa mga impormasyon ukol sa mga boluntaryong aktibidad ay ang Fukushima International Association at ang Fukushima Disasteer Volunteer Center, ang nagtutulungang maghahatid ng mga impormasyon. Kung may mga kakilala kayo sa inyong paligid na hindi pa alam na may ganitong maaaring gamitin sa pakikipag-ugnayan mangyaring ipaalam lamang sa kanila.

●Serbisyong Konsultasyon sa Pang-araw-araw na Pamumuhay Para sa Kapakanan ng mga Dayuhan
(ang Konsulta ay Libre/ Walang Bayad)●

Teleponong nakalaan para sa Konsultasyon: 024-524-1316
E-mail na nakalaan para sa Konsultasyon : ask@worldvillage.org

Fukushima International Association
Fukushima-shi Funaba-cho 2-1 Fukushima Kencho Funaba-cho Annex 2F
TEL024-524-1315 http://www.worldvillage.org

この記事が気に入ったら
いいね!しよう