社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 避難者生活支援・相談センター

Magandang araw po, tagapayong sumusuporta sa pamumuhay po! Iidate Village Welfare Council

2011/11/07
 

Likuran mula sa kaliwa: Yayoi Aoki, Noboru Satou, Mitsuko Satou, Emiko Osawa, Takatoshi Kagami at Kazuyo Kanno. Harapan mula sa kaliwa: Rumiko Abe, Kikuyo Akaishizawa, Junko Kanno, Teruko Satou, Akiko Akaishizawa

Kaming mga tagapayong sumusuporta sa pamumuhay ay nabubuo ng 6 na Iidate Village Social Welfare Council at 5 Kizuna-zukuri Project, at may 5 grupo. Ang mga edad namin ay malawak; 30’s hanggang 60’s. isang grupong magkakaibigang matapang! at masagana ang damdamin.

Dumadalaw kami sa mga pamsamantalang pabahay araw-araw, at napapansin namin ang inyong situwasyong na nahihirapan at puno ng pag-aalala dahil sa laki ng pagbabago sa inyong pamumuhay.
Para maisaayos ang problemang ito, nagsisikap kami na isipin ang situwasyon ng mga sumilong, nagtutulungan kaming mga samahang pansakuna, sentro ng panlahat na tulong, health nurse at iba pang samahan.
Nang nakalipas na ang 3 buwan, gusto naming magsikap lalo na para sa pagsaya ng mga tao hanggang sa araw na makabalik sila sa kanilang nayon.

この記事が気に入ったら
いいね!しよう