社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 避難者生活支援・相談センター

Christoph Feichtenschlager

2011/11/07
 

Chairperson ng pakikipag-ugunayan ng mga kabataan Rotary International Austria
G. Christoph Feichtenschlager
(Ang nag-anyaya sa Austria ng mga 21 na estudyanteng senior high school sa napinsalang lugar sa Fukushima ng 3 linggo.)


Hinggil sa pinsala sa nakaraang lindol at aksidente ng nuclear powerplant, kinakailangan ang mga taong malakas ang loob at walang kiling na nakakapag-isip ng iba’t ibang may potensyal na posiblilidad. Naisip kong makakatulong kami sa aming pag-inbita sa kahit ilang mga senior high school na mag-aaral, nang sila’y makakapaglagay ng kahit unting kalayuan sa kanilang karanasan noong ika-11 ng Marso upang matingin nila ng malinaw ang kanilang pamumuhay at kalagayan.
Ang pagdalaw nila sa Austria ay naging maganda para magkaunawaan ang isa’t isa. Masaya kami sa unti-unti nilang pagiging masaya. Sa tingin namin sila ay tutulong sa pag-unlad ng bansang Hapon sa hinaharap.

この記事が気に入ったら
いいね!しよう