社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 避難者生活支援・相談センター

Sa lahat nang Boluntaryo Kalahating taon na mula noong ika-11 nang Marso. Ang mga nagboluntaryo ay dumadami ng mahigit 110 libong tao! Status Report ng Fukushima Prefecture’s Volunteer Disaster

2011/10/03
 

Noong ika-11 nang Marso araw ng napakalaking lindol, itinatag ang Fukushima Disasteer Volunteer Center. Pagkatapos nang pangatlong araw, mula sa Fukushima Disaster Volunteer Liaison Council ay itinatag ang [Fukushima Disaster Volunteer Center (Kalihim : Prefecture’s Council of Social Welfare)], na hanggang ngayon ay naririyan pa. Ang Disasteer Volunteer Center ng mga siyudad, distrito at baryo rin ay itinatag sa loob nang mahigit 1 buwan. Sa loob nang Prepektura mula noong ika-11 nang Setyembre hanggang sa kasalukuyan, ay may 33 na itinatag sa mga siyudad, distrito at baryo na Disasteer Volunteer Center, at Volunteer Center na titingin sa pagbabagong-buhay ng mga residente.

Matapos ang kalamidad, pag-alis ng mga dumi, maputik, paglilinis ng mga personal na gamit, suporta sa mga lugar likasan, ang paghahati-hati ng mga natatanggap na suporta, paglipat sa pansamantalang pabahay, pagsasaayos ng iba’t-ibang suporta ng pangangailangan, ang lahat ng ito ay aming ipinakilala. Para sa mga bata sa loob ng lugar likasan na hindi nakakapaglaro sa labas, bilang templong boluntaryo ay may mga templong nagpagamit para sa ibang aktibidades nang Prepektura ng Fukushima.

Sa loob ng kalahating taon ang bilang ng mga boluntaryo ay nasa 111,433 tao. Nalaman kong mula noong panahon ng bakasyon noong Mayo ay maraming mga tao mula sa labas ng Prepektura ang mga nagsipaglahok sa pagtulong. (talahanayan 1) 
■Talahanayan 1: Bilang ng mga Nagsipagboluntaryo (dumadami ang bilang)
*Ukol sa bilang ng mga nagsipagboluntaryo, sa pamamagitan ng Siyudad,Distrito,Baryo ng Disaster ・Reconstruction Volunteer Center ay nakalkula ang pagdami ng bilang.Ang lugar ng pamumuhay ng mga nagsipaglikas, ay isang pang-emerhensiyang pabahay (marentahang isang pribadong apartment, kabilang na ang mga pampublikong pabahay) at iba pa, na sa ngayon ay siyang pinaninirahan, gustong masuportahan ng mga boluntaryo ang mga pangangailangan kaya ang mga uri ng mga aktibidades ay magbabago. Patuloy na nagsisipagbisita sa Fukushima mula sa labas ng Prepektura ng mga taong nagsipagboluntaryo ng madalian, at siyempre ang kahalagahan sa oras na iyon ng mga mahalagang aktibidad, hindi sanay sa lugar sa panibagong pamumuhay na mga suliranin at alalahanin ay hindi nag-aatubiling tumulong at sumuporta sa pakikipagkapit-bahay, walang kakilala sa lilipatan, hindi makagawa nang panibagong koneksyon, para hindi makahiwalay sa mga nakapaligid, ay may ginawang salon na maaring magtipon-tipon ang kahit sino, ang mga bawat residente ay pinagsama ang lakas at nagkaroon nang aktibidad na magtulong-tulong. Kahit kaunti, sana dumami pa ang mga maliliit na aktibidad sa pagboboluntaryo sa mga paligid na lugar.

この記事が気に入ったら
いいね!しよう