社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 避難者生活支援・相談センター

Ang Karaoke Bus ay umiikot hanggang sa Enero ng susunod na taon.

2011/10/03
 


Umiikot sa mga pansamantalang pabahay sa loob ng prepektura ang Karaoke Bus (Libre ang paggamit), at ang Samahan ng mga Pang-sosyal na Kainan at Inuman na Negosyo sa Fukushima ay nananalangin na “Sana masayang magkantahan upang makapag-ipon ng sigla”.
Ito ay maaaring gamitin hanggang sa Enero ng susunod na taon.

Ang gastos ay galing sa tulong na badyet mula sa Kagawaran ng Kalusugan at Trabaho. Ang oras ay mula 10 AM hanggang sa 4 PM.
Humiling lamang kayo para tawagin ito.

Para sa impormasyon, tumawag sa
Executive Committee: 080-5949-7690

この記事が気に入ったら
いいね!しよう