社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 避難者生活支援・相談センター

Magandang Tanghali/ Hapon, ako po ay isang Kasangguni (Consultant) ng Suportang Pangkabuhayan! (livelihood support)

2011/08/08
 

“Ang isang Kasangguni ng Suportang Pangkabuhayan ay”

Sa mga tumira sa pansamantalang pabahay, “walang kaalaman sa lugr” “walang kakilala” “kapag may nangyaring kahit ano ay hindi alam kung saan sasangguni” at iba pa, alam naming maraming mga tao ang nakakaramdam nang pag-aalala sa pamumuhay. Sa mga ganitong tao, kami ay maaaring sanggunian at maghahandog din ng mga kinakailangang impormasyon, at ang pagbigay suporta sa pagsagawa ng komunidad, ay gawain din ng isang Kasangguni ng Suportang Pangkabuhayan. Sa loob ng Prepektura ng Fukushima na Konseho ng Kapakanang Panlipunan sa bawat nayon, distrito at siyudad ay nakaplano na magtalaga nang 157 tao. May mga lugar nang nasimulan bisitahin ng mga Kasangguni ng Suportang Pangkabuhayan.

この記事が気に入ったら
いいね!しよう