社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 避難者生活支援・相談センター

Maraming salamat po sa inyong malugod na pagbabasa at pagtataguyod!

2011/07/07
 

Maraming salamat po sa inyong malugod na pagbabasa at pagtataguyod!
Ang pahayagang ito “Ang hiwalay na lathala ng Heartful Fukushima Edisyong Prepektura ng Fukushima Sentro ng mga Boluntaryo ng Kalamidad” ay inilunsad noong ika-26 ng Abril.
Pagkatapos nang kalamidad, eto na ang Fukushima palaging nasa balita ay “aksidenteng nukleyar”.
Upang tugunan sa mga boses mula sa loob at labas ng perepaktura, ukol sa katayuan ng lugar likasan at mga biktima, na hindi alam ang takbo nang mga gawain ng boluntaryo, ipinashiyang “maglalathala ng mula sa loob nang Fukushima!” at pinagplanuhang ilathala ang pahayagang ito.
Mula noon, 2 buwan na ang lumipas.
Pinapanatiling tuwing Lunes ay maglalabas, sa ngayon ay nasa ika-12 edisyon na.
Sa unang plano, ang lathala ay hanggang 12 edisyon lamang. Subalit, simula ngayon ay papunta na sa pagbabago, napalawak ang iba’t-ibang pagsisikap ng mga taong apektado ng kalamidad at mga boluntaryo.
Mula sa pagnanais ng mga taong gustong matuto sa pagsisikap na naranasan nang iba, at maipaabot sa kaalaman nang nakararami, ay napagpasiyahan na ipagpatuloy ang paglalathala ng pang ika-13 edisyon at mga susunod.
Ang bilis ng paglabas ng sunod na lathala at ang ayos ng pahayagan ay pagpapasyahan sa pag-uusap nang mga miyembro ng tagapatnugot.
Maaaring maghintay nang kaunting panahon bago matanggap ang ika-13 edisyon.
Hanggang ngayon, sa lahat nang mga tumulong sa pag-iipon nang data nang madalian, mga taong nagsikap sa pamamahagi, at lahat nang taong maingat na nagsipagbasa, marami pong salamat sa inyo.
Salamat sa patuloy na suporta at kooperasyon.


Ika-7 ng Hulyo, 2011

この記事が気に入ったら
いいね!しよう